Kuželky kovo děčín

Kuželkářský spolek

Kuželkářské dráhy a jejich parametry

Nejsme bowling.

Dráha

Na potah drah se používá umělohmotná pryskyřice – sadurit. Stále stejná černá barva asfaltových drah (předchozí materiál) se tak rázem změnila dle přání majitele na zelenou, fialovou, modrou či oranžovou. Fantazii se meze nekladou. Dráhy jsou přesnější, jsou si více podobné a je zmenšena výhoda domácího prostředí.

Rozběžiště má rozměry 6,5 x 1,7 m a v průběhu hry jej hráč nesmí opustit. Uvnitř rozběžiště se nachází náhozová deska o délce 5,5 m a šířce 35 cm. Konec rozběžiště spolu s koncem náhozové desky navazuje na vlastní dráhu, která je dlouhá 19,5 m. Na konci dráhy je devět kuželek rozestavených do čtverce tak, že jedna úhlopříčka tohoto čtverce leží v ose dráhy a druhá úhlopříčka je na ní kolmá. Mezi středy krajních kuželek je vzdálenost 100 cm a to jak v ose dráhy, tak i kolmo na osu dráhy.

Koule

se vyrábějí výhradně z umělé hmoty. Mají 160 mm a váží 2800 až 2900 gramů.

Kuželky

bývaly vyráběny z dobře vyschlého habrového dřeva, nyní jsou výhradně z umělé hmoty. Jsou vysoké 400 mm, průměr střední části 100 mm, průměr základny 65 mm, váží 1750 až 1850 g.

Kuželky jsou poskládány do čtverce následujícím způsobem:

             *
           *   *
odtud jde koule --> *  *  *
           *   *
             *

Jména kuželek

                                          4
                                       2     7
odtud jde koule –> 1     5      9
                                       3     8
                                          6

1 – přední roh (také se jí říká první)

2 – levá přední fána (Také se jí říká fanka nebo dáma) 

3 – pravá přední fána 

4 – levý sedlák (také se jí říká bába) 

5 – král

6 – pravý sedlák (také se jí říká bába) 

7 – levá zadní fána 

8 – pravá zadní fána 

9 – zadní roh (také se jí říká poslední)

Automaty